แองเกิลบาร์

 • โรงงานขายส่งความต้านทานแรงดึง ASTM เหล็กมุมเท่ากันราคาดี 50 * 5 60 * 5 63 * 6 บาร์มุมอ่อน

  โรงงานขายส่งความต้านทานแรงดึง ASTM เหล็กมุมเท่ากันราคาดี 50 * 5 60 * 5 63 * 6 บาร์มุมอ่อน

  ASTM เหล็กมุมเท่ากันcโดยทั่วไปเรียกว่าเหล็กฉากเป็นเหล็กยาวที่มีสองด้านตั้งฉากกันมีเหล็กมุมเท่ากันและเหล็กมุมไม่เท่ากัน ความกว้างของทั้งสองด้านของเหล็กมุมเท่ากันจะเท่ากันข้อมูลจำเพาะแสดงเป็น มม. ของความกว้างด้านข้าง × ความกว้างด้านข้าง × ความหนาด้านข้าง

 • ราคาโรงงาน L Profile ASTM เหล็กมุมเท่ากัน เหล็กชุบสังกะสี เหล็กมุมไม่เท่ากัน เหล็กอ่อนมุมบาร์

  ราคาโรงงาน L Profile ASTM เหล็กมุมเท่ากัน เหล็กชุบสังกะสี เหล็กมุมไม่เท่ากัน เหล็กอ่อนมุมบาร์

  ASTM เหล็กมุมเท่ากัน ที่เรียกกันทั่วไปว่าเหล็กฉากเป็นเหล็กยาวที่มีด้านสองด้านตั้งฉากกันมีเหล็กมุมเท่ากันและเหล็กมุมไม่เท่ากัน ความกว้างของทั้งสองด้านของเหล็กมุมเท่ากันจะเท่ากันข้อมูลจำเพาะแสดงเป็น มม. ของความกว้างด้านข้าง × ความกว้างด้านข้าง × ความหนาด้านข้างเช่น “∟ 30 × 30 × 3″ กล่าวคือ เหล็กฉากเท่ากันที่มีความกว้างด้าน 30 มม. และความหนาด้านข้าง 3 มม.นอกจากนี้ยังสามารถแสดงตามรุ่นได้อีกด้วยแบบจำลองนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรของความกว้างด้านข้าง เช่น ∟ 3 × 3 แบบจำลองนี้ไม่ได้แสดงถึงขนาดของความหนาของขอบที่แตกต่างกันในแบบจำลองเดียวกัน ดังนั้น ความกว้างของขอบและขนาดความหนาของขอบของเหล็กฉากจะต้องถูกเติมให้ครบถ้วนใน สัญญาและเอกสารอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียวข้อกำหนดเหล็กมุมขาเท่ากันรีดร้อนคือ 2 × 3-20 × 3

 • ASTM เหล็กมุมเท่ากันเหล็กชุบสังกะสีบาร์รูปร่าง L เท่ากันสำหรับวัสดุก่อสร้าง

  ASTM เหล็กมุมเท่ากันเหล็กชุบสังกะสีบาร์รูปร่าง L เท่ากันสำหรับวัสดุก่อสร้าง

  เหล็กฉากหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเหล็กฉากเป็นเหล็กยาวที่มีด้านสองด้านตั้งฉากกันมีเหล็กมุมเท่ากันและเหล็กมุมไม่เท่ากัน ความกว้างของทั้งสองด้านของเหล็กมุมเท่ากันจะเท่ากันข้อมูลจำเพาะแสดงเป็น มม. ของความกว้างด้านข้าง × ความกว้างด้านข้าง × ความหนาด้านข้างเช่น “∟ 30 × 30 × 3″ กล่าวคือ เหล็กฉากเท่ากันที่มีความกว้างด้าน 30 มม. และความหนาด้านข้าง 3 มม.นอกจากนี้ยังสามารถแสดงตามรุ่นได้อีกด้วยแบบจำลองนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรของความกว้างด้านข้าง เช่น ∟ 3 × 3 แบบจำลองนี้ไม่ได้แสดงถึงขนาดของความหนาของขอบที่แตกต่างกันในแบบจำลองเดียวกัน ดังนั้น ความกว้างของขอบและขนาดความหนาของขอบของเหล็กฉากจะต้องถูกเติมให้ครบถ้วนใน สัญญาและเอกสารอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียวข้อกำหนดเหล็กมุมขาเท่ากันรีดร้อนคือ 2 × 3-20 × 3

 • เหล็กแผ่นรีดร้อน 90 องศา 6 # เหล็กชุบสังกะสีมุมเท่ากันจากประเทศจีน

  เหล็กแผ่นรีดร้อน 90 องศา 6 # เหล็กชุบสังกะสีมุมเท่ากันจากประเทศจีน

  เหล็กฉากเคลือบสังกะสีเท่ากันหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเหล็กฉากเป็นเหล็กยาวที่มีด้านสองด้านตั้งฉากกันมีเหล็กมุมเท่ากันและเหล็กมุมไม่เท่ากัน ความกว้างของทั้งสองด้านของเหล็กมุมเท่ากันจะเท่ากันข้อมูลจำเพาะแสดงเป็น มม. ของความกว้างด้านข้าง × ความกว้างด้านข้าง × ความหนาด้านข้างเช่น “∟ 30 × 30 × 3″ กล่าวคือ เหล็กฉากเท่ากันที่มีความกว้างด้าน 30 มม. และความหนาด้านข้าง 3 มม.นอกจากนี้ยังสามารถแสดงตามรุ่นได้อีกด้วยแบบจำลองนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรของความกว้างด้านข้าง เช่น ∟ 3 × 3 แบบจำลองนี้ไม่ได้แสดงถึงขนาดของความหนาของขอบที่แตกต่างกันในแบบจำลองเดียวกัน ดังนั้น ความกว้างของขอบและขนาดความหนาของขอบของเหล็กฉากจะต้องถูกเติมให้ครบถ้วนใน สัญญาและเอกสารอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียวข้อกำหนดเหล็กมุมขาเท่ากันรีดร้อนคือ 2 × 3-20 × 3

 • เหล็กฉาก ASTM เหล็กมุมเท่ากันคาร์บอน รูปทรงเหล็ก เหล็กฉากอ่อน

  เหล็กฉาก ASTM เหล็กมุมเท่ากันคาร์บอน รูปทรงเหล็ก เหล็กฉากอ่อน

  เหล็กฉากหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเหล็กฉากเป็นเหล็กยาวที่มีด้านสองด้านตั้งฉากกันมีเหล็กมุมเท่ากันและเหล็กมุมไม่เท่ากัน ความกว้างของทั้งสองด้านของเหล็กมุมเท่ากันจะเท่ากันข้อมูลจำเพาะแสดงเป็น มม. ของความกว้างด้านข้าง × ความกว้างด้านข้าง × ความหนาด้านข้างเช่น “∟ 30 × 30 × 3″ กล่าวคือ เหล็กฉากเท่ากันที่มีความกว้างด้าน 30 มม. และความหนาด้านข้าง 3 มม.นอกจากนี้ยังสามารถแสดงตามรุ่นได้อีกด้วยแบบจำลองนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรของความกว้างด้านข้าง เช่น ∟ 3 × 3 แบบจำลองนี้ไม่ได้แสดงถึงขนาดของความหนาของขอบที่แตกต่างกันในแบบจำลองเดียวกัน ดังนั้น ความกว้างของขอบและขนาดความหนาของขอบของเหล็กฉากจะต้องถูกเติมให้ครบถ้วนใน สัญญาและเอกสารอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียวข้อกำหนดเหล็กมุมขาเท่ากันรีดร้อนคือ 2 × 3-20 × 3

 • เหล็กฉาก ASTM A36 A53 Q235 Q345 เหล็กคาร์บอนเท่ากันเหล็กชุบสังกะสีเหล็กรูปตัว V บาร์มุมเหล็กอ่อน

  เหล็กฉาก ASTM A36 A53 Q235 Q345 เหล็กคาร์บอนเท่ากันเหล็กชุบสังกะสีเหล็กรูปตัว V บาร์มุมเหล็กอ่อน

  ASTM เหล็กมุมเท่ากัน ที่เรียกกันทั่วไปว่าเหล็กฉากเป็นเหล็กยาวที่มีด้านสองด้านตั้งฉากกันมีเหล็กมุมเท่ากันและเหล็กมุมไม่เท่ากัน ความกว้างของทั้งสองด้านของเหล็กมุมเท่ากันจะเท่ากันข้อมูลจำเพาะแสดงเป็น มม. ของความกว้างด้านข้าง × ความกว้างด้านข้าง × ความหนาด้านข้างเช่น “∟ 30 × 30 × 3″ กล่าวคือ เหล็กฉากเท่ากันที่มีความกว้างด้าน 30 มม. และความหนาด้านข้าง 3 มม.นอกจากนี้ยังสามารถแสดงตามรุ่นได้อีกด้วยแบบจำลองนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรของความกว้างด้านข้าง เช่น ∟ 3 × 3 แบบจำลองนี้ไม่ได้แสดงถึงขนาดของความหนาของขอบที่แตกต่างกันในแบบจำลองเดียวกัน ดังนั้น ความกว้างของขอบและขนาดความหนาของขอบของเหล็กฉากจะต้องถูกเติมให้ครบถ้วนใน สัญญาและเอกสารอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียวข้อกำหนดเหล็กมุมขาเท่ากันรีดร้อนคือ 2 × 3-20 × 3

 • ASTM เหล็กมุมเท่ากันเหล็กชุบสังกะสี L / V รูปร่างแถบมุมเหล็กอ่อน

  ASTM เหล็กมุมเท่ากันเหล็กชุบสังกะสี L / V รูปร่างแถบมุมเหล็กอ่อน

  ASTM เหล็กมุมเท่ากันที่เรียกกันทั่วไปว่าเหล็กฉากเป็นเหล็กยาวที่มีด้านสองด้านตั้งฉากกันมีเหล็กมุมเท่ากันและเหล็กมุมไม่เท่ากัน ความกว้างของทั้งสองด้านของเหล็กมุมเท่ากันจะเท่ากันข้อมูลจำเพาะแสดงเป็น มม. ของความกว้างด้านข้าง × ความกว้างด้านข้าง × ความหนาด้านข้างเช่น “∟ 30 × 30 × 3″ กล่าวคือ เหล็กฉากเท่ากันที่มีความกว้างด้าน 30 มม. และความหนาด้านข้าง 3 มม.นอกจากนี้ยังสามารถแสดงตามรุ่นได้อีกด้วยแบบจำลองนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรของความกว้างด้านข้าง เช่น ∟ 3 × 3 แบบจำลองนี้ไม่ได้แสดงถึงขนาดของความหนาของขอบที่แตกต่างกันในแบบจำลองเดียวกัน ดังนั้น ความกว้างของขอบและขนาดความหนาของขอบของเหล็กฉากจะต้องถูกเติมให้ครบถ้วนใน สัญญาและเอกสารอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียวข้อกำหนดเหล็กมุมขาเท่ากันรีดร้อนคือ 2 × 3-20 × 3

 • ASTM Equal Angle Steel เหล็กกัลวาไนซ์ Unequal Angle ราคาถูกและมีคุณภาพสูง

  ASTM Equal Angle Steel เหล็กกัลวาไนซ์ Unequal Angle ราคาถูกและมีคุณภาพสูง

  ASTM เหล็กมุมเท่ากันขนาดความกว้างของขอบและความหนาของขอบของเหล็กฉากจะต้องกรอกให้ครบถ้วนในสัญญาและเอกสารอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียวข้อกำหนดเหล็กมุมขาเท่ากันรีดร้อนคือ 2 × 3-20 × 3

 • ASTM เหล็กมุมเท่ากัน เหล็กกล้าคาร์บอน แถบมุมเหล็กอ่อน

  ASTM เหล็กมุมเท่ากัน เหล็กกล้าคาร์บอน แถบมุมเหล็กอ่อน

  เหล็กฉาก ดังนั้นขนาดความกว้างของขอบและความหนาของขอบของเหล็กฉากจะต้องกรอกให้ครบถ้วนในสัญญาและเอกสารอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียวข้อกำหนดเหล็กมุมขาเท่ากันรีดร้อนคือ 2 × 3-20 × 3

 • ราคาถูกคุณภาพเยี่ยม ASTM เหล็กมุมเท่ากันเหล็กเหล็กอ่อนมุมบาร์

  ราคาถูกคุณภาพเยี่ยม ASTM เหล็กมุมเท่ากันเหล็กเหล็กอ่อนมุมบาร์

  ASTM เหล็กมุมเท่ากันเป็นเหล็กเส้นยาวที่มีด้านสองด้านตั้งฉากกันมีเหล็กมุมเท่ากันและเหล็กมุมไม่เท่ากัน ความกว้างของทั้งสองด้านของเหล็กมุมเท่ากันจะเท่ากันข้อมูลจำเพาะแสดงเป็น มม. ของความกว้างด้านข้าง × ความกว้างด้านข้าง × ความหนาด้านข้างเช่น “∟ 30 × 30 × 3″ กล่าวคือ เหล็กฉากเท่ากันที่มีความกว้างด้าน 30 มม. และความหนาด้านข้าง 3 มม.นอกจากนี้ยังสามารถแสดงตามรุ่นได้อีกด้วยแบบจำลองนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรของความกว้างด้านข้าง เช่น ∟ 3 × 3 แบบจำลองนี้ไม่ได้แสดงถึงขนาดของความหนาของขอบที่แตกต่างกันในแบบจำลองเดียวกัน ดังนั้น ความกว้างของขอบและขนาดความหนาของขอบของเหล็กฉากจะต้องถูกเติมให้ครบถ้วนใน สัญญาและเอกสารอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียวข้อกำหนดเหล็กมุมขาเท่ากันรีดร้อนคือ 2 × 3-20 × 3

 • ASTM A36 Angle Bar เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

  ASTM A36 Angle Bar เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ

  ASTM เหล็กมุมเท่ากันที่เรียกกันทั่วไปว่าเหล็กฉากเป็นเหล็กยาวที่มีด้านสองด้านตั้งฉากกันมีเหล็กมุมเท่ากันและเหล็กมุมไม่เท่ากัน ความกว้างของทั้งสองด้านของเหล็กมุมเท่ากันจะเท่ากันข้อมูลจำเพาะแสดงเป็น มม. ของความกว้างด้านข้าง × ความกว้างด้านข้าง × ความหนาด้านข้างเช่น “∟ 30 × 30 × 3″ กล่าวคือ เหล็กฉากเท่ากันที่มีความกว้างด้าน 30 มม. และความหนาด้านข้าง 3 มม.นอกจากนี้ยังสามารถแสดงตามรุ่นได้อีกด้วยแบบจำลองนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรของความกว้างด้านข้าง เช่น ∟ 3 × 3 แบบจำลองนี้ไม่ได้แสดงถึงขนาดของความหนาของขอบที่แตกต่างกันในแบบจำลองเดียวกัน ดังนั้น ความกว้างของขอบและขนาดความหนาของขอบของเหล็กฉากจะต้องถูกเติมให้ครบถ้วนใน สัญญาและเอกสารอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แบบจำลองเพียงอย่างเดียวข้อกำหนดเหล็กมุมขาเท่ากันรีดร้อนคือ 2 × 3-20 × 3